GPO Hakkında

Group Policy (GPO) Kullanıcı deneyimlerini kontrol eder, güvenliği ve sistemi yönetir, uygulama kurar. ADMX file ile hem User hem Computer tarafında aynı değer farklı şekilde davranması için ayarlanmışsa Computer tarafındaki ayar geçerli olur. Etki etme sırası şu şekildedir : OU

AD Bakım İşlemleri

AD Dosyaları (C:\Windows\NTDS\ altında bulunurlar) AD Yedekleme Seçenekleri Windows Server Backup Feature (veya wbadmin CLI) System State’ i içeren yedek Volume Shadow Copy Backup Admins grubuna üye olanlar yedek alıp geri yükleyebilir fakat yedek almayı zamanlayamaz. Mevcut zamanlanmışları kullanabilir. AD

FSMO Hakkında

Genel anlamda 2ye ayrılır. Hangi rol ne işe yarar? Detaylı bilgi için : https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc773108(v=ws.10).aspx  ntdsutil ile FSMO Rollerinin Yönetimi 1 – ntdsutil komutu çalıştırılır 2 – roles 3 – connect 4 – connect to server SunucuAdı 5 – quit 6 –